پیش دستی قلمزنی
قلمزنی
هنر خودکار زنی هنری ست که به واسطه خودکار و ضربه چکش نقش و نگاری روی اشیا فلزی پدید میاورد . هنر مداد زنی روی فلز زیاد با تداوم است و بقای بیشتری داراست . چنانکه ما اثرها فلزی زیادی را از ادوار قبلی در اختیار داریم که در زمان زمان زخم چندانی ندیده اند و طرح و نقش آنان مراقبت شده . بها فروش ظروف قلمزنی پررنگ صنعت های دستی فلزی امروزی اصفهان

مبتنی بر مستندات تاریخی پیشینه این هنر به هزاره دوم و نخستین پیش از به دنیا آمدن میرسد . در زمان مورخ عصر ی هخامنشی نقطع ی عطف هنر فلز کاری بوده است . بها فروش ظروف قلمزنی پر رنگ صنعت های دستی فلزی اصفهان

خودکار زنی را می توان روی فلزاتی مثل مس , طلا جواهرات , نقره , برنج اجرا کرد اما به کار گیری از مس به سبب ساز نرمی و صورت پذیری که دارااست و نیز چنین مقرون به صرفه خیس بودن نسبت به نقره و طلا و جواهرات همگانی خیس است .

از ابزار آلات دارای اهمیت هنر مداد زنی , مداد است که سازه به مورد به کارگیری دارنده صورت ها و مقدار های گوناگونی ست . خودکار سنبه , مداد جزئییات , پررنگ کاری , پرداز , سواد و … .

نظیر اکثری از هنر های سنتی و صنعت های دستی دیگر اصفهان راءس کلیدی ساخت اثرها مداد زنی ست
اولی تراز از ساخت مال قلمزنی قیراندود کردن پشت کالا است که از خم برداشتن و تا شدن تراز فعالیت حین چکش کاری و قلمزنی حفظ می نماید . پس از قیر اندود کردن مرحله فعالیت را با دوغاب سفیدی می پوشانند و بوسیله گرته برداری یا این که مستقیما به وسیله خویش هنرمند طرح را روی تراز متبوع انتقال میدهند و بعد با خودکار های متناسب با هر بخش استارت به خودکار زنی می نمایند .

بشقاب قلمزنی

در تراز ی بعدبه روسازی طرح می‌پردازند که عبارت است از حک کردن نقش مایه هایی روی مرحله نقوش خودکار زنی شده بوسیله مداد هایی که راز آنها حکاکی شده‌است .

پس از اتمام فرایند ساخت نقش قیر را به امداد حرارت از مرحله فعالیت جدا می نمایند .

در شرایطی‌که جنس در طول فعالیت خم شده یا این که مجروح باشد صاف کاری می شود و در صورت چندین تکه بودن بخش های متفاوت آن به نیز وصل میگردند و در غایت توسط فرچه پرداخت و پاک می شود .

در انتها سیاه کاری انجام می شود که عبارت است از لبریز کردن کلیه ی بخش های فرورفته با مخلوطی از دوده و واکس که به خوب تر نمایان شدن طرح و نقش یاری می نماید .

قلمزنی روی سطح ها مختلفی نظیر گلدان تابلو پیش دستی قندان و امروزه زیورآلات انجام می شود .

هرچه نقوش ساخت شده از نازکی بیشتری برخوردار باشند و پرکارتر باشند بها هنری و دنیوی فرآورده بیشتر است .

پر رنگ کاری , نیم پررنگ کاری , ریزقلمزنی , حکاکی , مشبک کاری و جنده کاری از گونه های قلمزنی میباشند که هر یک در مدل خویش قشنگ و بینظیر می‌باشند .

نقوش مصرف شده در قلمزنی متنوع بوده و اکثر زمان ها الهام گرفته از تمدن مورخ یا این که ماجرا های سابق و اصیل اهل ایران می‌باشند مثل اسلیمی و ختایی ها , گل و مرغ , سیمرغ , شکار , ابنیه , مساجد و … .

برای تشخیص اصل و فعالیت دست بودن یک فرآورده قلمزنی آن را در دست بگیرید , محصول ها قلمزنی اصل معمولا وزن قابل توجهی دارا‌هستند . به نقوش تولید شده توجه فرمائید , نقوش فعالیت دست در تمامی یکسان و یک مقدار نیستند

منبع : https://parsianhandicrafts.com/product-category/%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%86%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C/