در پیشین فشارسنج ها صرفا در مرکز ها درمانی جان دار بود و کسی توانا کمبود به تنهایی در خانه فشار خویش را مقدار گیری نماید . در فیض اشخاص یا این که به عدد فشار خویش توجهی نمی کردند و یا این که ناچار بودند هر توشه به مرکز ها درمانی مراجعه نمایند و یا این که حتی‌د‌ر خانه و با دقت به حدسیات خویش فشار خویش را تهیه و تنظیم نمایند . تمام این مورد ها ممکن بود تندستی فرد را به خطر بیاندازد . از اینرو ساخت فشارسنج دیجیتالی در فرمان کار ساخت کنندگان اثاثیه طبی قرار گرفت . فشارسنجی که فارغ از نیاز به مهارت یگانه و به تنهایی بتواند مورد به کارگیری قرار گیرد .

درحال حاضر در بازار اسباب طبی و تندرست سه مدل فشارسنج وجود دارد : فشارسنج های پمپی , فشارسنج های جیوه ای و فشارسنج دیجیتالی
فشارسنج پمپی یا این که عقربه ای :

هنوز نیز اکثری از اشخاص طرفدار لبریز و پا قرص این دسته از فشارسنج ها می‌باشند و داعیه می‌نمایند که‌این جور از فشارسنج ها از توجه بالاتری برخوردار می باشند . اما منکر این داستان نمی‌توان شد , چرا‌که در زمینه ی فشارسنج دیجیتالی ممکن است عامل ها متعددی مثل رطوبت هوا , ضعیف بودن باتری و مسائلی از این قبیل بر اعتنا این فشارسنج اثر بگذارد ولی نمیتوان اعلام کرد که فشارسنج دیجیتالی امکان های کمتری نسبت به فشار سنج های پمپی دارا‌هستند .

مشکلی که در فشارسنج های پمپی موجود هست این است که شخص به تنهایی نمی تواند فشار خویش را با آن میزان گیری نماید و نیازمند فردی است که تجربه کافی برای کار با آن را داشته باشد . در‌این دسته از فشارسنج ها , عقربه بر روی برگه درج شده بوسیله فشار هوا تکان می نماید و با دقت به اعداد و ارقام جانور بر روی کاغذ , میزان فشار مشخص و معلوم می شود .
فشارسنج جیوه ای :

این جور از فشارسنج ها هم از پیشین های مضاعف بدور در مطب ها و بیمار ستان ها مو جود بوده اند . مشکلی که‌این مدل از فشارسنج علیه دیگر فشارسنج ها دارا‌هستند شکستگی و پخش جیوه ای است که در باطن آن قرار گرفته است . ولی خیلی وقت است که دیگر از این مدل از فشارسنج ها حتی‌در مطب ها هم به کار گیری نمیشود .


فشارسنج دیجیتالی

فشارسنج دیجیتالی از سهل وآسان ترین و کاربردی ترین فشارسنج ها برای مصارف خانگی هستند . با داشتن این جور از فشارسنج ها خیر صرفا به تجربه نیازی ندارید بلکه شخص به تنهایی هم میتواند فشار خویش را میزان گیری نماید . این جور از فشارسنج ها در دو مدل بازویی و مچی در بازار مو جود می باشند . از حیث مصرف کنندگان خرید فشارسنج دیجیتالی , گونه بازویی با اعتنا بیشتری کار می نماید .

مطالعه کنید:
http://blogs.bu.edu/kdupre/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c/