۱– جاروشارژی های دستی مطلوب خیس است یا این که پارویی یا این که هوشمند؟
جاروبرقی های شارژی بوش دو جور شناخته شده ای دارا‌هستند , جاروبرقی های دستی و جاروبرقی های پارویی . همینطور در بعضا دستگاه‌ ها هر دو جور دستی و پارویی با نیز مخلوط شده‌ اند . جور پارویی جاروبرقی بصورت ایستاده می‌باشند . دارنده جور می باشند که به اشخاص اذن میدهد تا فارغ از خم شدن از این جنس برای شست و رفت استعمال نمایند , این قابلیت و امکان برای کاربرانی که بجهت مشکلات جسمی نظیر دیسک کمر حاذق نیستند به راحتی خم شوند زیاد مورد خیر است است .

بدنه ی جاروشارژ های دستی , وزن کمتری دارا‌هستند و به سادگی می‌توانید آنها‌را جابجا کنید و از شر آشغال های ریز خانه یا این که خودرو راحت گردید . از طرف دیگر خرید جاروشارژی های دستی کاربرد بیشتر و راحت تری دارا‌هستند و جای کمتری را هم می‌گیرند . در صورتیکه که جاروشارژی های پارویی مثل بخارشوی ها و جارو برقی های پارویی تنها به خواسته تمیز کاری کف قابل استعمال می باشند .

از طرفی به کار گیری از گونه های پارویی برای سطح ها نخ نما , کناره دیوار ها و نصیب هایی که که دسترسی رنج دارا‌هستند , قابلیت پذیر نیست . در‌حالتی که رغبت دارید پولتان را برای خرید جاروشارژی خرج کنید که دارنده تلاش و قایلیت های متمایز باشد , جاروشارژی دستی شایسته ترین آیتم خواهد بود .

در‌این فی مابین خرید جاروشارژی های هوشمند بوش هم وجود دارا هستند که شایسته ترین گونه جارو برقی های شارژی بوش محسوب میشوند . به جهت این که دارنده دهانه ی متحرکی می‌باشند و توان قرار دریافت کردن در خط افقی را دارا‌هستند و به طرف چپ و راست تکان می نمایند . در‌حالتی که موقع به کار گیری از جاروبرقی شارژی ‌ها دوچندان با اعتنا کارکشته نیستید زباله های ریز را پیدا فرمایید واجب است سراغ جور های هوشمند این جاروبرقی ها بروید . این جاروبرقی های هوشمند در‌صورتی‌که محیط زباله داشته باشد لامپ قرمز‌رنگ نشان می‌دهد و در شرایطی که که محیط پاک شود لامپ سبز نشان می دهند .

http://blogs.bu.edu/sarahaw/2019/07/18/%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b4/