تخته نرد و شطرنج خاتم کاری دالووری شکار برجسته زمینه رنگی

  • تخته نرد و شطرنج از جنس چوب و خاتم کاری اعلی طرح دالووری شکار برجسته زمینه رنگی
  • ابعاد :۴۰*۴۰*۳ سانتیمتر
  • دارای ضمانتامه کتبی ۵ ساله
  • متعلقات : مهره صدفی خاتم و کاور ترمه

تخته نرد شطرنج خاتم کاری دالووری شکار برجسته زمینه رنگی

تخته نرد شطرنج خاتم کاری دالووری شکار برجسته زمینه رنگی اصفهان