تحصیل در کانادا

خدمات مهاجرتی به کانادا

علاقمندان مهاجرت در ایران، معمولا مهاجرت به کشور کانادا را جز اولین گزینه های خود قرار می دهند. به دلایل بسیاری کشور کانادا همواره پذیرای مهاجرین سراسر دنیا بوده است. وسعت این کشور و وجود زمینه های بکر باعت نیازمندی این کشور به نیروی کار و جذب سرمایه شده است. علاوه بر آن، از نظر فرهنگی نیز، این کشور پذیرای فرهنگ های گوناگون است و این امر، زندگی مهاجرین را به شدت مطلوب می نماید. زیرا می توانند با حفظ موازین فرهنگی و مذهبی خود، در این کشور زندگی نمایند. حداقل دستمزد در کشور کانادا نیز از بسیاری از کشورهای اروپایی بالاتر است. به عنوان مثال، در سال 2018 حداقل حقوق در استان انتاریو، 14 دلار به ازای هر ساعت در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر، مهاجرین نیز که مباحث اقتصادی جز اولویت های آنها برای انتخاب کشور بوده است، در اغلب موارد، کشور کانادا را جز اهداف مهاجرت خود در نظر گرفته اند.